2019. évi asztrológiai előrejelzés – Griga Zsuzsanna szemével 2.


2019 bolygó állásai és asztrológiai eseményei a karmaasztrológus szemével (2. rész)

2019 „születési” képlete

A mai asztrológusok rendszerint elfogadják a polgári időszámítást, vagyis attól a pillanattól számolják az újesztendőt, hogy Szilveszterkor éjfélt üt az óra. Pedig ez a felfogás egyrészt rendkívül mechanikus olvasatokat eredményez (a Budapestre kiszámolt aszcendens mindig Mérleg, a tengelyek mindig kereszt kvadrátot alkotnak), másrészt elveszítjük azt a szakrális csodát, amit a valódi újév, a Nap Kosba lépésének pillanata hordoz. Miközben elfogadom, hogy a polgári időszámításnak megfelelően élünk, számomra karmaasztrológusként nagyon lényeges az utóbbi téridő pillanata is. Ennek a cikknek a terjedelme azonban nem teszi lehetővé, hogy mindkét képletet részletesen elemezzünk, nézzük ezért a január1.-i állásokat, vajon milyen hatások szűrhetők le belőle!

 

Ha vetünk egy gyors pillantást az újév születési képletére, azonnal szembetűnik, hogy az égitestek többségét, köztük az összes személyes bolygót a látóhatár alatt találjuk, ami azt sugallja, sok minden fog jó esetben a belső körön, rossz esetben viszont rejtőzködőn, a nyilvánosságtól elzárva történni. A képletet a szokásos,tengelyek által létrehozott kardinális Kereszt Kvadrát uralja a Nap–IC konjunkcióval, de most szorosan a Nap mellett áll a Szaturnusz, és képletesen szólva blokkolja az életerőt, aminek bizonyosan nem örülhetünk. 

Szerencsére ugyanezeken a fokokon kirajzolódik még egy konfiguráció, egy víz–föld Sárkány, amit a Rák–Bak MC–IC tengely, a Skorpió Hold, és a Halak Neptunusz alkot, s ami nemcsak oldja a feszültséget, hanem harmóniát és áldást is biztosít. A Hold–Neptunusz trigon tiszta belső hallást, a Hold–MC trigon a jövőre való lelki koncentrációt,míg a Neptunusz–MC trigon a jövővel összefüggő álmok lehetséges megvalósulását szimbolizálja. A konfiguráció horgonypontja éppen az IC, amin ott áll a Nap és a Szaturnusz is, tehát az otthon és a család válik azzá a bázissá, amely a jótékony hatásokat fogadhatja.

Energetikailag abból a szempontból érdekes a képlet, hogy a Mérleg Aszcendensen kívül nem találunk benne levegőt, ezzel szemben rengeteg a víz, tehát nem az értelem és a logika vezérel bennünket elsősorban, hanem az érzelmek. Ráadásul hiába képviselteti magát a föld eleme is, az arányok miatt legfeljebb egy sárlavinára futja, amit a három tűzben álló bolygó gejzírré alakíthat. Ez akár komoly erővé is válhatna, de mivel nem szabályozza értelem (levegő hiány), nem biztos, hogy képesek leszünk valóban hasznosítani. 

Vajon a két fényadó kozmikus helyzete ad-e támpontokat, hogy mire érdemes figyelnünk? A Napot minden esztendőben hajszálpontosan ugyanott találjuk, ezért valójában csupán a fényszögeit érdemes megfigyelni. Ami azonnal feltűnik, az a Holdhoz vetülő szextil, amely jótékony együttműködést jelez az ösztönös késztetések és a tudatos választások között, de ha mundán szempontból értelmezzük, akkor harmónia jöhet létre az uralkodó és a nép között. Ezen kívül azonban csupán egyetlen fényszöget találunk, ha csak a hagyományos hosszúsági állásokat vizsgáljuk, egy kissé tág Nap–Jupiter szemi-szextilt (szerencsés lehetőségek). 

A Hold kozmikus helyzete sokkal izgalmasabb, mivel a Skorpió jegyében és a 2. házban találjuk. Az az életterület, ahova a Hold esik, hagyományosan változékony, s a 2. házban rossz esetben fluktuáló, jó esetben változatos anyagi helyzetet és erőforrásokat jelezhet. A Skorpió a legmélyebb érzelmeket mozgatja meg, ami azt sugallja,bármelyik változat következik be, önmagunkban találhatjuk meg a lehetséges megoldást. Ráadásul (ha nem vesszük figyelembe a transzcendens égitesteket) kimondottan jó fényszögek vetülnek hozzá, amint azt a konfigurációkban már láthattuk.

Az újesztendő születési képletében még egy állást érdemes kiemelni, mert meghatározó lesz az egész időszakban, a Plútó–Leszálló holdcsomó kissé tág, de egyre szorosabbá váló konjunkcióját, amely április elejére pontosodik majd be és a karmikusan megélt viselkedési minták gyökeres átalakulását jelzi.