Rólunk

Intézetünkről

A Tiszta Forrás Intézet azzal a céllal jött létre, hogy összegezze és szintézisbe hozza a világ megismerésének alternatív módszereit. Az Intézetben folyamatos kutatás és képzés folyik.

Küldetésünk:

Azon ismeretek feltérképezése, elérése és átadása, melyek a hagyományos és tudományos megismerési módszereken túl segít a világ és az ember, illetve önmagunk mélyebb megértésében.

Hitvallásunk:

Szemléletünk alapját a hermetikus okkult tanok adják, munkásságunkban és gyakorlatunkban az ősi és legújabb energetikai ismereteket és tapasztalatokat alkalmazzuk.

Az Intézetben dolgozó munkatársaink nagyon változatos vallási, politikai és világszemléleti irányokkal rendelkeznek, de az emberi létezés és kozmikus rend alapvető törvényszerűségeiről alkotott felfogásunk közös.

Hiszünk abban, hogy:

Az ember egy sokdimenziós kozmikus lény, aki sorsát maga választja.

Az emberi létezés célja a boldogság.

A világunkat áthatják a földi/fizikai sík, az asztrál sík és szellemi sík energiái, melyek érzékelhetőek, és kölcsönhatásban vannak.

Oktatás:

Intézetünkben az oktatást 2003. szeptemberében indítottuk, ami azóta folyamatos.

Spirituális Önismereti Konzulens

Aki holisztikus összefüggéseket keres a paranormális és metafizikai ismeretek, az okkult tudományok és természetgyógyászati folyamatok között, nálunk ezt megtalálja. Összekapcsoljuk a tananyag részeit, föltárjuk a tantárgyak összefüggéseit.

A képzés során hallgatóink betekintést kapnak az emberi személyiség, lélek, sors és karma feltárásának módszereibe. Teljes körűen lesznek képesek a test-lélek-szellem-karma dimenzióinak áttekintésére. A képzett konzulenseink munkájában kiemelkedő szerepet kap az önismeret és önismereti tanácsadás.

Részletek: Tájékoztató