Extra Hungariam non est vita  IV. rész

Tanuljunk! A magyar nyelv Noam Chomsky amerikai nyelvészprofesszor szerint a legősibb nyelv a világon, amely 67%-ban tartalmaz ős-etimonokat (ős gyököket). Nem véletlen, hogy az Akadémia fura urai elvetik a gyökrendszert, mert ha engednék, hogy a mai nemzedék is megismerje, még a végén elkezdenénk emlékezni a múltunkra. Csodálatos magyar nyelvünk szerencsére minden lényeges tudnivalót megőrzött az egyetemes értékekből, elég, ha csupán ezeket a megfeleléseket tanulmányozzuk: arany – arany – erény – irány (forrás: Dr. Bogár László). A négy szó által jelölt fogalom alapvető azonossága jól követhető, hiszen csupán a magánhangzókon változtattam, a szógyököket viszont mindig a mássalhangzók alkotják. De van tovább is! A magyar nyelv hatféle hang-kategóriát tart számon, amelyeken belül az egyes hangok átmehetnek egymásba, vagyis felcserélhetők, és ezáltal további variációk jönnek létre. Nézzük, mi ez a hat kategória (forrás: Pap Gábor művészettörténész).
Jeles: l, j, r, ly
Tudós: t, d, ty,
Köhögős: k, h, g, gy
Pöfögős: p, b, v, f
Nyámmogós: m, n, ny
Sziszegős: s, sz, z, zs, c, cs (eredetileg a t és az s összeolvadása)

Ezek alapján bővíthetjük a fenti sorozatot (amelynek alapgyöke a latinban az arche előtagban őrződött meg, s amely olyan szavainkat alkotja, mint az erő, őr, ér, él, ír, íj, öl). Például folytathatjuk így: öröm, orom, üröm. Na de mi az összefüggés? – kérdezhetnék az örök kérkedők. Az arany – arány – erény – irány esetében ez elég egyértelmű (istenkém, milyen jó lenne, ha ma is ennek az értékrendnek megfelelően élnénk), míg a hangkategórián belüli váltások már némi töprengést és tájékozódást igényelnek tőlünk, máskülönben csak úgy nem nyílnak meg. Az öröm (elégedettség) akkor foghat el bennünket, ha az erények által kijelölt irány elvezet bennünket az aranyhoz. Az orom a hegy (az élet hegyének) legteteje, amit akkor érünk el, ha sikerül felmásznunk, bármekkora nehézségekbe ütközünk. Ha viszont nem, akkor keserűség (üröm) a jutalmunk. Ezen egyszerű példákkal is remekül illusztrálható, hogy a magyar nyelv a szerves műveltség alapja, érdemes ápolnunk és védenünk.