Extra Hungariam non est vita XXIII. rész

Filozofáljunk! A zene az egyik legalapvetőbb mágikus eszköz, amelynek a segítségével a felsőbb szférákba repülhetünk. Van-e nekünk magyaroknak olyan zenei jellegzetességünk, amely megkülönböztet bennünket másoktól? Van bizony, és ez a pentaton hangzás. A pentatónia (pentaton hangsor, pentaton skála) kvintláncon alapuló ötfokú hangsor, melyben nincs félhanglépés, a hangközök pedig nagyszekunok és kistercek (forrás: Wikipedia). Sok madár ebben a hangsorban énekel, tehát a természet alapvető hangsorának, az elemi harmónia közvetítőjének is tarthatjuk. A pentaton hangsor azért is különleges, mert kiküszöböli a legdisszonánsabb hangközöket, például a tritónust, amelynek a használatát az Egyház szigorúan megtiltotta, mivel az ördög hangját vélte hallani benne. Az ötös a számmisztikában a boltív sarokköve, a püthagóraszi számhálóban a jelen oszlopában és a lelki szint kellős közepén található: maga az aranyhíd, ami összeköti a múltat a jövővel, a fizikai szintet a szellemivel.

Ráadásul a szám szorosan kötődik az Istenanya hithez, mivel a négy őselemet az ötödikkel, a szer-elemmel ötvözi, és mindig harmóniát közvetít. A szeretet a szer-elem tápláló, hosszútávon is fenntartható változata, amely az eredeti mágiát az idő minőségéhez és magához az emberhez kötözi.

A szeretetet a Vela kataklizma utáni elsötétedésben elsősorban a fénnyel azonosítottuk, amelyet alapvetően három asztrológiai jegy hordoz, teljesen eltérő módon. A Kos havának első napján az északi féltekén fény és sötétség azonos hosszúságú, de egy nappal később már a fény veszi át az uralmat és egyre csak növekszik a nyári napfordulóig, amely a Rák kezdő napja. Ekkor élhetjük át a fénnyel legtelítettebb napokat, és ekkor vagyunk képesek a legnagyobb áldozatokat meghozni. A Rák legkifejezőbb jelképe az érett búza: a növény abbahagyja saját táplálását, hogy

 létrehozhassa a búzaszemet, amely beérik és életté válik (él=ér=élet=érett) – ez az anyaság lényege és legtökéletesebb szimbóluma. A harmadik fény-jegy pedig a Nyilas, amelynek csillagképét a Tejút közepén találjuk, és az égi fényenergiát, a kifogyhatatlan erőt közvetíti le a Földre. Mi magyarok a Nyilas népe vagyunk, ezt sose felejtsd el!