Griga Zsuzsanna- a 2018-as év asztrológiai előrejelzése

2018 bolygóállásai és asztrológiai eseményei a karmaasztrológus szemével

Lassan magunk mögött hagyjuk az idei évet és ismét megfogalmazódik bennünk a kérdés, vajon milyen lesz a következő, s vajon jobb lesz-e, vagy rosszabb, mint a tavalyi? Vajon fokozódik-e rajtunk a nyomás, amely egyrészt a megfelelés belső igényéből táplálkozik, másrészt a külső feszültségek kihívásaira adott válaszok láncolatából áll össze, vagy végre sikerül nyugalmat és biztonságot teremtenünk? A modernkor embere folyamatosan több, jobb, és főleg gazdagabb akar enni, mint a korábbi időszakban, mert ideológiai mítosza azt sugallja, az állandó fejlődés elengedhetetlen követelmény a boldoguláshoz. Sajnos éppen ez a felfogás okozza alapvető boldogtalanság érzetét is. A belső békét szinte lehetetlen megteremteni abban az esetben, ha a külső közeg kaotikus, márpedig ha szétnézünk a világban, gyakorlatilag nem látunk mást, mint ember teremtette mesterséges káoszt és rendezetlenséget, miközben a kozmoszi szinteken igenis létezik a belső rend. Szerencsére van orvosság, mert ha sikerül ráhangolódnunk és megtapasztalnunk, onnantól kezdve együtt rezeghetünk az Univerzummal és sokkal könnyebben elérhetjük azt, amit szeretnénk. „Go with the flow”, tanácsolja a transzcendens filozófia, ami úgy fordítható le, hogy „Lovagold meg az áramlást!” – vagyis használd ki a kozmikus hatásokat, és ne ellenükben cselekedj.

Vajon az újesztendőben milyen folyamatokat támogatnak a csillagok? Mennyire lesz kihívásokkal teli az időszak? Lesznek-e szerencsés hatások, amiket érdemes kihasználnunk?

Annyi bizonyos, hogy a 2018-as év egyik fontos kulcsszava a változás, hiszen több lassú mozgású égitest is jegyet vált. Szimbolikus értelemmel bír, hogy a január 1-i képletben is megtalálható az a világ-fényszög, amely a 2016-17-es időszakban az igazi galibát okozta. Ez az Uránusz–Eris konjunkció, ami azt sugallja, a kaotikus folyamatok idén is folytatódnak. A görög mitológiában Erisz a békétlenség és viszály démona. Árésszel, a háború istenével járt karöltve, s ahova Erisz betette a lábát, ott először békétlenséget, majd viszályt szított, ami után Árész könnyedén kirobbantotta a véres fegyveres konfliktust. A transzcendentális karmaasztrológiában a róla elnevezett égitest a drasztikusan megváltozó külső körülmények jelölője. Egyrészt megmozgatja körülöttünk a langyos állóvizeket annak érdekében, hogy képesek legyünk változtatni, másrészt azonban a létrejövő körülmények gyakran nagyon nehéz élethelyzeteket produkálnak, amelyek szinte mindig fájdalmakkal és komoly veszteségélményekkel járnak. Mivel az Uránusz a forradalmakat jelöli, a konjunkció kétféle eseménytípust jelez: vagy valódi háborút, vagy elementáris lázadást a meglévő rend ellen. Ezzel a kombinációval utoljára 1928-ban találkozhattunk, és akkor is rendkívüli korszakváltást vezetett be. Idén ismét szembe kell néznünk a hatásával, főleg januárban, aztán az Uránusz előremenekül, egyre inkább távolodni fog a békétlenség és viszály kentaurjától, és májusban jegyet is vált. Láthattuk, ahogy a tavalyi és tavalyelőtti év egyesítette a káoszt a drasztikusan megváltozó külső körülményekkel, amely az életünk összes létező szegmensén megmutatkozott.

Az idei nagybolygó állások

A 2018-as év a nagybolygó állások szempontjából nézve meglehetősen vegyes hatású, a kardinalitás (indítóerő), a váltás (változtató erő), és a mozdíthatatlanság (megszilárdító erő) egyszerre lesz jellemző, az év vége felé azonban már a kardinálisok javára billen a mérleg. A Szaturnusz a Bakban, a Chiron a Halakban és a Kosban, az Uránusz a Kosban és a Bikában, a Neptunusz a Halakban, a Plútó a Bakban, a Transzplútó pedig a Szűzben található. A Jupiter az év nagy részében a mély, titkokkal teli Skorpióban jár, novemberben azonban átlép saját jegyébe, a Nyilasba, vagyis ettől a hónaptól kezdve mindkét sors-bolygó a saját jegyébe kerül és nagymértékben megerősödik. Az a jegy, amelyben a Jupiter halad, optimizmussal és szerencsével telítődik, s a hozzá rendelhető életterületek vagy foglalkozási ágak (amelyek a Nyilas esetében például a hitrendszerek kérdésköre, a jövő megtervezése, a könyvkiadás, vagy a nagyformátumú, több szakterületet is átfogó tudományos munkák) kimondottan szerencsések lehetnek. Ugyanakkor a Jupiter eleme azt is megmutatja, hogy miből lesz túl sok a világban. Idén az év nagy részében folytatódik a manipuláció, a rejtőzködés, az érzelmek szándékos felkorbácsolása, ugyanakkor a sötét tikok felszínre kerülésével is találkozni fogunk, de amint megtörténik a Nyilasba való átlépés, áthangolódik a téridő és az év vége felé már megjelenhetnek a jegynek megfelelő, jóval pozitívabb analógiák. A Holdcsomópontok november 6.-ig az Oroszlán–Vízöntő tengelyben hátrálnak, másnap azonban jegyet váltanak és átlépnek a Rák – Bak tengelybe, ami a kardinális minőséget erősíti. A Szaturnusz egész évben a saját jegyében, a Bakban jár. A Chiron április 17.-én átlép a Kosba, ami az önérvényesítés–akaratérvényesítés témaköreiben szerzett karmikus sebeket hozza a felszínre, szeptember 24.-én azonban visszahátrál a Halakba, ahol ismét megbolygathatja az érzelmi természetű sebesüléseket. Az Uránusz pedig május 15.-én átlép az értékteremtő, lassú és nehézkes Bikába, majd november 6.-án visszahátrál a tüzes, energikus Kosba.

 • A Bak Szaturnusz a hosszú távú építkezést, a struktúrateremtést, a szabályok és korlátok elfogadását segíti, de a valóság síkjával kapcsolatos szorongásokat is tudatosítja, miközben tovább szilárdítja a megcsontosodott szerkezeteket. Ráadásul Sepharial kaldeus tanításon alapuló „Világ-horoszkóp” módszere szerint a Szaturnusz a 2017-ben kezdődő 36 éves periódus idő-ura is, fontossága tehát megsokszorozódik.
 • A Halak Chiron az érzelmi természetű karmikus sebek teljes elengedését teszi lehetővé, a Kosban pedig az akaraterő túlzott működésével, az erő-erőszak kérdéskörével összefüggő sebesüléseket hozza a felszínre.
 • A Kos Uránusz a forradalmakat, a lázadást, a különcködést és az egyéni akarat megnyilvánulásait erősíti, a Bikában pedig a harmóniát, a biztonságot, és a pénzügyi stabilitást robbantja fel vagy újítja meg.
 • A Halak Neptunusz a transzcendens élményeket hozza valóság-közelbe.
 • A Bak Plútó a megcsontosodott hatalmi szerkezeteket transzformálja gyökeresen, ami ellene fog hatni a Szaturnusz törekvéseinek. A két bolygó 2020-ban esedékes együttállásáig egyértelműen a Szaturnusz lesz az erősebb, hiszen saját jegyében járva a Plútót is uralja. Az a harc tehát, ami a régi rend és a magának helyet követelő új között zajlik a szemünk láttára, idén valószínűleg a visszarendeződést fogja erősíteni.
 • A Szűz Transzplútó az érzékszervek által közvetített valóság megkérdőjelezését és a szolgálat szükségességét hangsúlyozza.
 • Az Oroszlán Felszálló holdcsomó a személyes kreativitást, az egyéniség megnyilvánulásait segíti, míg a Rákba hátrálva az anyaság, a haza, a törzs, a család és a nemzetség kérdésköreit erősíti.

Több meghatározó világ-fényszög is bepontosodik:

 • Jupiter–Plútó szextil (január 15, április 14, szeptember 12): ez a kombináció a szuper siker jelölője, a szextil erre teremt jótékony lehetőségeket az élet minden területén.
 • Jupiter–Chiron szeszki-kvadrát (május 22): olyan képességek jönnek a felszínre és hoznak végül nagy, átütő sikereket, amelyek előző életek fájdalmas tapasztalataiból nőttek ki. A karmikus sebek „készpénzre” váltásának folyamata kezdeti megtorpanás és frusztráció után válik lehetségessé, de szerencsére az év vége felé a két égitest egy trigont is alkot, aminek a segítségével már könnyedén létrejön a – többnyire anyagi természetű – siker.
 • Jupiter–Neptunusz trigon (május 24, augusztus 19): az álmokba vetett hit felerősödik, elhárulnak az akadályok és megvalósulnak azok a hosszú távú célok, amelyeket régóta dédelgettünk.
 • Uránusz–Neptunusz szemi-kvadrát (június 16, december 15): a világ vezető ideológiai mítosza válságba kerül. A régi dogmák tovább nem tarthatók fenn, mert kiderül róluk, hogy hamisak, az újak pedig még nem öltöttek formát.
 • Plútó–Chiron kvintil (június 26, szeptember 5): gyökeres átalakulást és végleges gyógyulást hozhat, de csak akkor, ha képesek vagyunk felismerni a folyamatokat. A transzcendentális karmaasztrológiában a két égitest kombinációját „univerzális gyógyítónak” nevezzük.
 • Szaturnusz–Neptunusz kvintil (július 20, szeptember 20): az álmok sikeres lehozatala és megvalósítása a földi síkon.
 • Uránusz–Chiron szemi-szextil (július 16): lehetőség a karmikus megújulásra.
 • Jupiter–Szaturnusz szemi-kvadrát (szeptember 3): nehéz, csaknem lehetetlen megteremteni a helyes mértéket, hiába igyekszünk; felborul az, amit biztosnak hittünk.
 • Jupiter–Chiron trigon (november 1): végre sikerül készpénzre váltani mindazt, amit korábban megszenvedtünk (a májusi állások beteljesülésének időszaka).
 • Jupiter–Uránusz kvinkunx (november 8): új, váratlan, különleges, szerencsét igénylő változások és változtatások lehetősége kerül a felszínre. Ha viszont nem cselekszünk, bele is betegedhetünk.

A tavalyi Szaturnusz–Uránusz tűz trigon sajnos nem pontosodik be teljesen az idén, de a két égitest a föld jegyekbe átlépve fél foknyira megközelíti egymást. A legszűkebb állások augusztus 7.-én következnek be, amikor az Uránusz stacionárissá válik, aznap használható fel a leginkább a keletkező energiaminta: megteremtődhet a régi és az új közötti harmónia, óvatos változtatások indulhatnak el a földi síkon.

Mit jeleznek ezek a jegyváltások és fényszög-állások? Megszűnik a sokféle hangsúly, és ismét a kardinális jegyek kezdenek dominálni. Drasztikus gazdasági, pénzügyi, társadalmi és geo-politikai átalakulásoknak lehettünk már eddig is tanúi, és ugyanez fog folytatódni 2018-ban, közben pedig már körvonalazódhatnak azok az új ideológiák és rendszerek is, amelyek 2020 után fogják meghatározni a világunkat. Az új folyamatok a kardinális jegyek dominanciája miatt bizonyosan felerősödnek és még hangsúlyosabbak lesznek, ugyanakkor idén sajnos nem keletkeznek domináns, hosszabb távon is érvényesülő jótékony fényszögek. Kivétel a Jupiter–Neptunusz trigon, a Jupiter–Chiron trigon, és a Jupiter – Plútó szextil, de mivel ezek mindegyike az évente jegyet váltó Jupiterrel jön létre, tehát csupán átmeneti hatásokkal járnak. Ugyancsak kivétel a két kvintil (Plútó–Chiron és Szaturnusz–Neptunusz), a kvintil–sorozat „szellemi” fényszögei azonban nem tartalmaznak energiát, ezért rendszerint látensek maradnak – nem véletlen, hogy előrejelzésekben nem is igen vesszük őket figyelembe. A föld jegyekben létrejövő Szaturnusz–Uránusz trigon megcsillanthatná annak a lehetőségét, hogy a valóság talaján valamiféle rend és harmónia jöhessen létre a régi és az új között, számomra azonban fontos jel, hogy ez sajnos megvalósulatlan álom marad csupán, hiszen a fényszög nem pontosodik be.

A személyes bolygók retrográd állásai

A hátráló égitestek azért lényegesek, mert nem tudják aktívan kinyilvánítani saját természetüket, hanem befelé vagy passzív módon hatnak. Minél elnyújtottabb ellipszisen kering egy bolygó, annál nagyobb százalékát tölti hátráló mozgásban, a külső bolygókra éppen ezért viszonylag jellemző a retrográd mozgás. Mivel a személyes bolygók a mindennapjainkra hatnak, ezeknek a hátrálását érdemes figyelembe venni.

Retrográd Merkúr

A kommunikációért felelős égitest hátráló mozgása sokféle bonyodalmat és értetlenséget képes okozni az emberi kapcsolatokban és a közlekedésben, bár a többség szerencsére nem túlságosan érzékeny erre a hatásra. Az ügyfeleimnek mindössze 25-30 %-a szokta visszajelezni, hogy beleszaladt valamilyen kommunikációs nehézségbe. Főleg vizsgaidőszakban jelenthet gondot, de az igazán fontos szerződéskötéseket semmiképpen ne tegyük ezekre a napokra. Rendszerint három Rx Merkúr időszakot találunk minden évben, idén is így lesz, és mivel a tűz jegyek dominálnak, érdemes az intuícióra, a megérzésekre és inspiratív bevillanásokra figyelni:

 • Március 22.-től április 15.-ig (Kos)
 • Július 26.-tól augusztus 19.-ig (Oroszlán)
 • November 18.-tól december 7.-ig (Nyilas – Skorpió)

Retrográd Vénusz

A Vénusz szinte tökéletes kör alakú pályán kering, ami azt jelenti, alig látjuk hátrálni az égbolton. Ha viszont igen, akkor tompulnak a harmóniateremtő képességek, visszafogottabbá válnak a pénzkereseti lehetőségek, és nehezebben fejezzük ki a romantikus érzéseinket is. Idén is csupán egyetlen ilyen periódus lesz:

 • Október 5.-től november 16.-ig (Skorpió, Mérleg).

Retrográd Mars

A Mars keringési ideje csaknem két év (687 nap), azonban csupán 2,2 évenként retrográd, tehát nem minden keringés során, ami átlagosan 55-80 napig tart. Amikor a háború istene hátráló mozgásba kezd, visszafogottá válnak a személyes akaratérvényesítés lehetőségei. Mondhatnám azt is, hogy tehetetlenség, bénultság, vagy fizikai gyengeség jellemzi ezt az időszakot, ugyanakkor remek lehetőséget teremt arra, hogy a belső szűrőn futtassuk át az akarat által mozgatott vágyakat és cselekedeteket. Idén egyetlen ilyen periódus lesz:

 • Június 26.-tól augusztus 27.-ig (Vízöntő, Bak).

A 2018-as polgári év „születési” képlete

                       1. ábra: 2018 születési képlete

A mai asztrológusok rendszerint elfogadják a polgári időszámítást, vagyis attól a pillanattól számolják az újesztendőt, amikor Szilveszterkor éjfélt üt az óra. Pedig ez a felfogás egyrészt rendkívül mechanikus olvasatokat eredményez (a Budapestre kiszámolt aszcendens mindig Mérleg, a tengelyek mindig kereszt kvadrátot alkotnak), másrészt elveszítjük azt a szakrális csodát, amit a valódi újév, a Nap Kosba lépésének pillanata hordoz. Miközben elfogadom, hogy a polgári időszámításnak megfelelően élünk, számomra karmaasztrológusként nagyon lényeges az utóbbi téridő pillanata is. Ennek a cikknek a terjedelme azonban nem teszi lehetővé, hogy mindkét képletet részletesen elemezzünk, nézzük ezért a január 1.-i budapesti állásokat, vajon milyen hatások szűrhetőek le.

Ha vetünk egy gyors pillantást az újesztendő képletére, azonnal szembetűnik, hogy az életutat szimbolizáló I. házba nem kerül égitest, tehát idén sem segítő, sem hátráltató energiamintázatok nem állnak a rendelkezésünkre. A két fényadó kozmikus helyzete adhat támpontot arra, hogy mire érdemes figyelnünk, hova helyeződnek a hangsúlyok. A Nap – mint minden évben, idén is – az IC áll, ezért házbeli pozícióját sosem fejtjük, csupán a fényszögei adhatnak támpontot, vajon milyen asztrológiai jellegzetességet hordoz az év. A Hold viszont az Ikrekben a 9. házban áll, ami kiemelten fontossá teszi a ház alapvető analógiáit: hitrendszerek, vallás, világnézet, felsőbb tanulmányok, nagyobb utazások, külföld – idén ezekkel a témákkal foglalkozhatunk lelki-érzelmi szinten, az Ikrek pedig kíváncsi, nyitott és könnyed, bár kissé felületes hozzáállást biztosít. A két fényadó egy pontos quindecile-t alkot (165 fok), ami a transzcendentális karmaasztrológiában a kényszeresség, a rögeszme fényszöge. Arra utal, hogy az idei évben lényegessé válik, hogy az uralmon lévők (Nap) végre vegyék figyelembe a nép (Hold) valódi igényeit és kívánságait. A Napot szoros konjunkcióban, úgynevezett „kombuszt” állásban találjuk a Vénusszal, ami a hagyomány szerint nem túl szerencsés, hiszen a Nap „elégeti” a kis szerencse és harmónia bolygóját. A karmaasztrológiai értelmezés azonban visszanyúlik a babiloni vizuális észlelésen alapuló csillagtudományhoz, amely szerint a Nap közelébe jutva a bolygó istenségek az Alvilágba szállnak le, ezért elveszítik ugyan a hatalmukat és jellegzetességeiket, cserébe azonban különleges képességeket és intuitív tudást kapnak. A Nap-Vénusz konjunkciót tehát értelmezhetjük ösztönös harmónia- és pénzteremtő képességként, amely jellemző lesz az idei évre. A Napnak még egy lényeges fényszöge van, a Neptunusszal alkotott szextil, ami a tisztánlátást, a belső víziókat, az ezoterikus értelmezési módokat erősíti.

                                                                                                                                                           2. ábra: fix Karma-ketrec

A Jupitert, a nagy szerencse égitestét a 2. házban találjuk konjunkcióban a Marssal, amely szerencsés pénzügyeket, aktívan és optimistán felhasznált erőforrásokat jelöl. Ezt a bolygó-kombinációt bajnok-fényszögnek nevezzük, mert főleg a sportokban jeleskednek azok, akiknek a képletében ez látható. Örülhetnénk is az állásnak, hiszen pénzügyekkel és tehetségekkel kapcsolatos győzelmeket jelez. Igen ám, de pontos kvadrátokat vetnek a Holdcsomókhoz, vagyis egy hatalmas feszültségű fix Karma-ketrecet hoznak velük létre. A Karma-ketrecek természete, hogy kikényszerítik az előző életekben megszerzett tudás és tapasztalat felszínre kerülését, ugyanakkor viszonylag korán elindítanak a vállalt sorsfeladatok útján, de ezt egyáltalán nem szelíd módon teszik. A IV. ház végén hátráló Vízöntő Leszálló holdcsomó azt sugallja, lényeges lenne elővennünk mindazt a tudást és bölcsességet, amely a régi korokban még a rendelkezésünkre állt. A X. házas Oroszlán Felszálló együtt áll a Ceresszel, a gondoskodás aszteroidájával, amely a jövő tudatos és kreatív építését hangsúlyozza az otthon – haza – család hármas szentségének segítségével. A tavalyi Uránusz – Eris háborús konjunkció ismét az ellenséget jelképező VII. házba esik, de a két égitest szerencsére már távolodik egymástól, és harmadikként csatlakozik hozzájuk a bölcsességet és okos honvédelmet szimbolizáló Pallas Athena nevű aszteroida, ami felerősítheti a védelmi törekvéseket és a diplomáciai megoldásokat. Ugyanakkor a hármas konjunkció kiegészül egy számított ponttal, a Vertexszel, amely a szabad akarat hiányát szimbolizálja a karmikus olvasatokban. Ahol áll, ott vész el az akarat szabad gyakorlása, a zavartalan választás lehetősége. Mivel éppen az Uránusz és a Pallas Athena közé esik, a bölcsesség választódik el a robbanásszerű változásoktól, ami nem sok jót ígér.

A polgári Újesztendő január 1.-i születési képletében még három konfigurációt érdemes kiemelni, mert szintén meghatározóvá válhatnak az egész időszakban.

                                                                                                                                      3. ábra: Változó–Víz Mozdony

Változó–Víz Mozdony, amelyet az Ikrek Hold (laza, kíváncsi lelkület), a Skorpió Vesta, és a Halak Chiron alkot. Vesta, a negyediknek felfedezett aszteroida a Főpapnő archetípusát szimbolizálja a transzcendentális karmaasztrológiában. Az Istennő papnőjének az volt a feladata, hogy őrizze a tiszta lángot és a templomi szertartások során elősegítse az istennővel való találkozást. Ehhez önfegyelemre, pontosságra, és irányított figyelemre volt elsősorban szükség, éppen ezért a Vesta a csőlátást és a fókuszáló képességet írja le, a Skorpióban pedig egyrészt az okkult, rejtett ismeretek feltárását, másrészt a titkok napvilágra kerülését segíti. A karmikus sebeket jelképező Chiron évek óta a Halakban jár, és az érzelmi természetű sérüléseket hozza a felszínre. A folyamat rendkívül fájdalmas, de szükség van rá a teljes gyógyulás érdekében, és ezt segítheti a keletkező fényszögkép is. A Mozdonyok természete, hogy egyesítik a kvadrát napi konfliktusokat okozó cselekvőerejét a trigon áldásával és a kvinkunx karmikus kényszerével. A mostani Mozdonyban a változó kvadrát a változtatást segíti elő, a víz trigon pedig az érzelmi mélységet biztosítja.

                                                                                                                                          4. ábra: Víz – Föld Sárkány

Víz – Föld Sárkány, amelyet a Rák MC (kardinális érzelmeken alapuló, gondoskodást biztosító jövő), a Bak IC (valóságos múlton alapuló stabil talapzat), Skorpió Jupiter–Mars konjunkció (szerencse és akarat egyesülése), és a Halak Neptunusz (tiszta transzcendencia) alkot. Fontos itt is megjegyezni, hogy minden január 1.-i 0 órás budapesti képletben ugyanezek lesznek a tengelyek, de ha már létrejön velük egy fényszögkép, akkor elkerülhetetlen a pontok értelmezése. A Sárkány alakzatok nagyon jóindulatúak, ugyanakkor kellően energetizálak is, hiszen a három trigonból álló, csupán azonos elemeket tartalmazó, kényelmes, sőt kimondottan lusta Átfutó Trigonból jönnek létre egy oppozíció segítségével. Ezáltal egyszerre jelenik meg a feszültség és a tápláló-kiegészítő őselem, amely képes meglendíteni az egyébként stagnáló trigonokat, másrészt két szextil is keletkezik, vagyis az eredetileg mozdulatlan mintázat egészséges polaritással és termékeny lehetőségekkel telítődik.

                                                                                                                                                   5. ábra: Bumeráng

Bumeráng, amelyet az Ikrek Hold, a korábban már részletesen értelmezett Kos Pallas Athena – Vertex – Uránusz – Eris négyes konjunkció, a Skorpió Vesta (fókuszálás a rejtett, okkult dolgokra), és a Bika Sedna (szétdarabolódás általi teremtés) alkot. A Bumerángokat kiemelten figyeljük a karmaasztrológiai olvasatokban, mivel a tengelyükre kerülő égitestek olyan témákat írnak le, amiket mindenképpen érdemes megoldani, különben visszacsapnak ránk. Ennek a mostaninak a tengelye a Skorpió Vesta és a Bika Sedna között jön létre, amely azt sugallja, szét kell szednünk a világunkat, és az alkotóelemeket egy teljesen más szempontból kell újra összeraknunk, amit odafigyeléssel, belső fegyelemmel leszünk képesek megtenni. Mivel az időszak világ-fényszöge és a Hold is részt vesz a fényszögképben, kiemelten fontosnak tartom az ország, a nép, tágabb értelemben a hazánk, vagyis egész Európa és a Földünk szempontjából.

Lunar Total 31 Jan 2018 13:26:38 11°„37’03” 124 0,301 1,321 0:38 0:42

Solar Partial 15 Feb 2018 21:05:06 27°Š07’49” 150 1 South -1,212 0,599 0:00

Solar Partial 13 Jul 2018 02:47:46 20°ƒ41’14” 117 2 North -1,354 0,337 0:00

Lunar Total 27 Jul 2018 20:20:15 04°Š44’53” 129 0,117 1,614 0:52 0:58

Solar Partial 11 Aug 2018 09:57:38 18°„41’41” 155 2 North 1,148 0,736 0:00

 

Korszakváltás

Tavaly már megírtam, de idén is fontosnak tartom, hogy egy nagyon ősi, kabbalisztikus előrejelzési technika, Sepharial Világ-horoszkópja szerint 2017-ben elindult egy új korszak. Az ókor mágusai 36 éves periódusokba, Nap-ciklusokba rendezték az időt, amelyeket a hét ősbolygó uralma alá helyeztek. A ciklusok neve héberül Shanah. A tavalyelőtti évvel lezárult a Halak Nap időszaka, amely 1981-ben kezdődött, és 2017-ben elindult a Kos Szaturnuszé, ami 2053-ig fog tartani. A Nap periódusa az egyéni individuumról szólt, amelyben a „valósítsd meg önmagad” jelszava működött, s mivel a Halak energiamintázata társult hozzá, a misztikus–művészi kifejezésmódok, a transzcendencia, de az illuzórikus viselkedés, a valóságtól történő teljes elrugaszkodás is jellemző volt. Az időszak fő ideológiája a liberalizmus, amely az egyén mindenáron való boldogulását a közösség érdekei fölé helyezi, miközben mindent átitat a Halak „minden és mindenki egy” eszméje is, s ez az, ami 2016-ban elkezdett lecsengeni. A Kos Szaturnusz periódusának lényegét akkor érthetjük meg, ha az ősi kaldeus bolygósorrendet vesszük figyelembe, amelyben az utolsó látható bolygó a legmagasabb rezgést, az isteni szférát képviselte, a Kos energiamintázata pedig az akarat megnyilvánulásait, a fizikai létezés zsigeri megélést szimbolizálja. Az egyén helyett a közösség, a gyökerek, a nemzeti hovatartozás és a nem emberi, hanem sokkal inkább az égi, isteni minőség válik fontossá; de mindez úgy, hogy nem kendőződik el a különállás, az önálló akarat sem. Lesznek új korlátok, meg kell találni az új alapokat és kereteket, fel kell építeni kívül és belül egy teljesen új rendszert. Találni kell hozzá új ideológiát, alapvetően meg kell változtatni a gondolkodásmódunkat és ki kell dolgozni új referenciákat, paramétereket.

Most ez a legfontosabb feladat, mert néhány éven belül semmi nem lesz olyan, mint régen, és semmi sem fog úgy működni, mint eddig.

Griga Zsuzsanna

Karmaasztrológus

www.the-dreamweaver.net

www.tisztaforrasintezet.hu