KAPCSOLATTÍPUSOK: LÉLEKTESTVÉR – DUÁLPÁR – IKERLÁNG 3.

Az emberi lélek alapvetően társas lény; nem egyedül, hanem párban szeretné leélni az életét a 3D-s valóságban. Ezért aztán folyamatosan keresi a párját, a „nagy őt”, az „igazit”, és ha megleli, akkor végre boldog lesz. Legalább is egy ideig. Mert a párkapcsolatok egyáltalán nem maguktól működnek, hanem rengeteg munkát és odafigyelést igényelnek. Az összecsiszolódás folyamata pedig tele van fájdalommal és lemondással, ami végül le is darálhatja a kapcsolatot.

3. rész: Duál–pár

A második típus a duál–párnak elkeresztelt jelenség, amelyet arról lehet felismerni, hogy a felek az első pillanattól kezdve fizikailag nagyon vonzódnak egymáshoz. Ha valaki például a szőke és kék szemű hölgyeket kedveli, akkor nemcsak a prototípust jeleníti meg a másik, hanem annak luxus-kivitelét, a lehető legszebbik változatát. Jellemző az euforikus érzés, hogy „végre megtaláltam a másik felemet”, ennek ellenére a két lélek nyíltan vagy rejtetten már kezdettől fogva vetélkedik egymással. Előző életeikben sokszor lehettek együtt, s nemcsak szerelmespárként, hanem mindenfajta egyéb (például szülő‒gyermek, mester‒tanítvány, úr‒szolga/rabszolga típusú) kötésben is, ami megzavarhatja a mostani viszonyt. A duál–párok asztrológiai fényszögei vegyesek, erőteljes ütközések és áldásos kötések egyaránt megtalálhatók, és tipikusak a Nap‒Hold kapcsolódások. Az inkarnációk során szerzett sebeik miatt tudattalan hátsó szándékaik és karmikus adósságaik vannak, amelyeket őszintén fel kellene tárniuk a továbblépéshez ‒ ebben sokat segíthet a karmaasztrológus.

Minden párkapcsolat első nyolc hónapját a Vénusz bolygó uralja, mivel hozzá kötjük a feromonokat (szexuál‒hormonokat). Ebben az időszakban a duál–párok tipikusan a szőnyeg alá söprik a nézeteltéréseiket, annyira szeretnének tetszeni egymásnak. A valódi nehézségek ennek az időszaknak a letelte után kezdődnek. Előkerül mindaz, amit addig nem oldottak meg vagy amit eltitkoltak egymás elől. A második év végére állandósulhatnak a veszekedések és megkophat a fizikai vonzalom is. Erre a kapcsolattípusra jellemző az „elveszett paradicsom” szindróma, mert azt a hamis emléket dédelgetik, hogy az elején minden jó volt. Elkeseredetten kutatják az okokat, hogy mitől romlott el, ami folyamatos vádaskodásokhoz vezet. Akkor alkalmas igazi lélekfejlődésre a duál–pár viszony, ha őszinték tudnak lenni egymáshoz, ha feltárhatók az előző életek sebei és karmikus adósságai, illetve ha hajlandók lemondani a vetélkedésről. Ha azonban nem, akkor további sérüléseket szereznek és rendszerint előbb-utóbb külön is válnak.

Karmaasztrológiai jellemzői

 • A legjellemzőbb fényszög az együttállás és a trigon, de legalább ugyanennyi a kvadrát is.
 • Több erőteljes oppozíciót találunk.
 • Viszonylag kevés a szellemi fényszög (kvintil sorozat, szeptil, novil).
 • Tipikusak a Nap–Hold fényszögek (főleg az együttállás, a trigon, a szextil és a parallel).
 • Gyakori, hogy a tengelyek vagy kvadrát, vagy oppozíciós jegyekben állnak.
 • Általában legalább két vagy több szexuál fényszög–kapcsolódásuk van (Vénusz–Mars, Vénusz–Plútó, Mars–Plútó). Ezek nem feltétlenül harmonikusak.
 • Ha egyáltalán nincs szexuál fényszög, ezek szerepét átveszik a romantika fényszögek (Vénusz–Neptunusz, Vénusz–Vénusz), vagy a 3. számú aszteroida, a First Ladyt jelölő Juno-hoz vetülő szexuál kötések (Juno–Vénusz, Juno–Mars, Juno–Plútó).
 • A személyes bolygó–nagybolygó fényszögek többnyire egyirányúak, de van néhány oda-vissza menő is (ez utóbbiak mutatják a közös karmát).
 • A Felezőpont (Composite) képletben gyakori a Nap-Vénusz konjunkció.
 • Az első 8 hónapban (Vénusz–év) minden problémát a szőnyeg alá söpörnek, annyira szeretnének tetszeni egymásnak, és ki se kerülnek az ágyból.
 • Az első év végétől (a második Vénusz–évben) kezdődnek a nehézségek. Előkerül a szőnyeg alól mindaz, amit addig nem oldottak meg, vagy amit eltitkoltak egymás elől (ezeket a nehéz fényszögek írják le).
 • A második év végére (első Mars–év és harmadik Vénusz–év) állandósulnak a veszekedések és megkophat a fizikai vonzalom is. Ha nem tesznek semmit a megoldás érdekében, rendszerint különválnak.
 • Az „elveszett paradicsom” szindróma folyamatos vádaskodásokhoz, de valódi lélekfejlődéshez is vezethet.
 • Ha erőteljes Mars fényszögek vannak, akkor vigyázni kell, mert a szerelem elmúltával az egyébként szexuál–kötésként jól funkcionáló jelölők átalakulhatnak fizikai erőszakká.
 • Ha együtt maradnak és házasságot kötnek, általában tovább marakodnak, de vannak békés időszakaik is.
 • Szinte mindig törekednek arra, hogy gyermekük szülessen (ha ez természetes úton nem megy, mesterségesen teremtik meg), mert azt remélik, a gyermek majd rendbe hozza a kapcsolatot.
 • Csak ritkán maradnak együtt életük végéig, egy idő után mind a két fél kifelé is keresi a megoldást, az „elveszett boldogságot”.

Griga Zsuzsanna

Karmaasztrológus