KAPCSOLATTÍPUSOK: LÉLEKTESTVÉR – DUÁLPÁR – IKERLÁNG 4.

Az emberi lélek alapvetően társas lény; nem egyedül, hanem párban szeretné leélni az életét a 3D-s valóságban. Ezért aztán folyamatosan keresi a párját, a „nagy őt”, az „igazit”, és ha megleli, akkor végre boldog lesz. Legalább is egy ideig. Mert a párkapcsolatok egyáltalán nem maguktól működnek, hanem rengeteg munkát és odafigyelést igényelnek. Az összecsiszolódás folyamata pedig tele van fájdalommal és lemondással, ami végül le is darálhatja a kapcsolatot.

4.rész: Ikerláng

A harmadik kapcsolattípus a legritkább és a legkülönlegesebb. Ikerlángnak nevezzük azokat a párokat, akik a kezdetektől összetartoznak és számtalan inkarnációt töltöttek már el együtt. A megnyilvánult világban a dolgok polárisan léteznek, ezért a földi inkarnációhoz a lelkeknek ketté kellett hasadniuk, s így jöhetett létre a fizikai térben egy pozitív és egy negatív töltésű egyed. Az eredeti lélekmezőben a legelső fizikai megtestesülés előtti állapotban tartoztak össze, és a 3D’s inkarnációban váltak polárisan ketté. Az ikerlángunk a hasadás előtti énünk – a baj csak az, hogy mára már egyáltalán nem léteznek intakt (teljes, tökéletesen ép) lelkek. Az egymásra épülő életek során össze-vissza hasadtunk, s a letöredezett szilánkok önállóan is képesek megtestesülni. Ezért aztán sajnos nem tudhatjuk, hogy vajon a valódi ikerlángunkat találtuk-e meg, vagy csupán egy róla lehasadt iker-lelket, mert a kettő teljesen egyforma érzéseket kelt. Az viszont elmondható, hogy egyre több ikerláng és ikerláng szilánk találja meg egymást, ezért az ezredforduló óta gyakoribbá váltak az ilyen kapcsolatok.

Az ikerlángok esetében rendszerint szó sincs azonnali fizikai vágyról vagy tetszésről. A felek általában semleges terepen találkoznak először, például gyakran munkatársak. A kapcsolat lassan indul el, s ugyan jelen van köztük a kíváncsiság vagy valamilyen intellektuális érdeklődés, nagyon óvatosan közelednek egymáshoz. Hogy a korábbi példánál maradjunk, ha valaki a szőke és kék szemű hölgyeket kedveli, akkor valószínűleg nem érti, hogy miért áll egyáltalán szóba egy fekete hajúval, akinek a bőre is sötét. Kezdetben rendszerint nem is találják vonzónak a másikat, az első érintéskor azonban áramütésszerű érzést élnek át, és onnantól kezdve elképesztően erős lesz a fizikai vonzalom. Az első ölelés a teljesség, a mély szerelem, a „kozmikus orgazmus” érzését adja. Ugyanakkor, mivel alapvetően „nem tetszenek” egymásnak, az első perctől kezdve kimondottan őszinte kapcsolatról van szó, Nem rejtenek el semmit és nem játszanak szerepeket. Ebből következik, hogy vagy békés, szeretetteljes, egymást segítő az első néhány hónap, vagy kimondottan nehéz, csattanásokkal teli az összecsiszolódás, illetve ezek az időszakok váltakozhatnak. Amikor éppen veszekednek, gyakran vágják egymás fejéhez, hogy nem is tetszik nekik a másik. A felek között nincs rejtett hátsószándék, ugyanakkor sokszor rivalizálnak és féltékenyek is lehetnek. Arra nagyon vágynak, hogy elismerést kapjanak a másiktól. Önmagukat adják, nem akarnak mindenáron tetszeni, de nem is hajlandók feladni azt, amiben hisznek, vagy ami igazán lényeges a számukra. Nem a „másik felüket” akarják egymásban megtalálni (pedig, ha valódi ikerlángok, akkor éppen ezt tehetnék meg). Sokkal inkább lényeges, hogy elismerjék és bátorítsák egymást úgy, hogy közben önmagukat is megőrzik.

Az ikerlángokra a Hold‒Vénusz és Hold‒Neptunusz kötések a legjellemzőbbek. A születési képleteikben a fő témák megegyeznek, s emiatt alapvető élmény a tükröződés, amit intelligenciától és vérmérséklettől függően a felek könnyen vagy nehezen viselnek. Ha nagyon fiatalon kerülnek össze, gyakori, hogy nem tudják jól venni az akadályokat és elválnak, de egy későbbi időszakban újra összejöhetnek. Időskorban nagyobb az esély arra, hogy az összecsiszolódás egyáltalán megtörténik. Érdekes módon a közös gyermekvállalás mindig torzít az ikerláng kapcsolatokon, mert az inkább a lélektestvérek és a duál–párok feladata, ezért csak nagyon ritkán lesz gyermekük. Ez a kapcsolattípus éppen a tükröződés jelensége miatt biztosítja a legnagyobb lélekfejlődési lehetőséget. Sokszor jelentős a korkülönbség köztük, lehet akár egy egész generációnyi, és nem mindig a férfi javára. Mivel alapvetően „atipikus” a kapcsolat jellege, a család, a baráti kör vagy a környezet nem igazán érti, hogy miért vannak együtt, ezért egyáltalán nem támogatják a viszonyukat, ami további nehézségeket okoz.

Karmaasztrológiai jellemzői

 • Szinte kizárólag párkapcsolati inkarnációik voltak egymással, de gyakori a nem-váltás, ami okozhat zavart a jelenlegi életben. Ezeket érdemes a karmaasztrológusnak feltárnia.
 • Jellegzetesek a Hold-Vénusz és Hold-Neptunusz kötések. Ha megtalálhatók (főleg az együttállás, a parallel, a kontraparallel, és a trigon), akkor valószínű, hogy ikerlángokról van szó, ha pedig duplán megvannak, akkor bizonyosan.
 • Gyakori, hogy a múlt és jövő jelölő pontok fényszög-kapcsolatban állnak egymással, például MC–Leszálló holdcsomó, Nap–Leszálló, IC–Nap, ASC–Nap.
 • A közös fényszög-kapcsolódásokban a kvinkunx és a szextil sokszor domináns, de kellő számban megtalálható minden egyéb is.
 • Viszonylag sok a szellemi fényszög (kvintil sorozat, szeptil, novil).
 • A személyes bolygók között nagyon gyakori a kényszeresség fényszöge, a quindecile (165°).
 • Szintén gyakoriak a disszociális (jegyen kívüli) fényszögek, főleg a konjunkciók, trigonok és oppozíciók esetében, míg a kvinkunxok és a szextilek rendszerint pontosak.
 • Itt is megtalálhatók a Nap–Hold kötések, de általában kvinkunx, oppozíció, kvadrát, quindecile, vagy valamilyen különleges fényszög (kvintil, szeptil, novil) van köztük. Gyakorló asztrológusoknak szól a következő tanács: ha gyanakszol, hogy ikerláng viszonyról van szó, feltétlenül számold ki a pontos Nap–Hold távolságokat.
 • Legalább két oda-vissza menő személyes bolygó–nagybolygó fényszög található (ez a bizonyíték arra, hogy egymással élték meg a jelölt témát). A személyes bolygókat a Holdcsomópontok és a fő aszteroidák, de különösen a Juno, a Vesta, és az Astraea is helyettesíthetik.
 • Gyakran azonos az aszcendens vagy az MC jegye.
 • A tengelyek szinte mindig létrehoznak valamilyen konfigurációt.
 • A születéskori holdfázisok vagy egymás mellettiek, vagy egymással harmonikusak.
 • A progressziós holdfázisok vagy egymás mellettiek, vagy harmonikusak, ritkábban azonosak.
 • Szekunder és konverz direkcióban fontos kötések keletkeznek egymás születési képleteivel. Gyakori, hogy valami lényeges váltás figyelhető meg, például éppen egy új progressziós holdfázis indul. Jegyet válthat a Nap, a Hold, az Aszcendens, vagy a Vénusz. Az is előfordul, hogy az idősebb progressziós aszcendense pont a fiatalabbik születési aszcendensével kerül együttállásba, trigonba vagy szextilbe.
 • A születési képletekben nagyon hasonlók a fő témák (kiemelt állások, fontosabb konfigurációk), de az összekötő fényszögek mások lehetnek (ami az egyiknél T kvadrát, az a másiknál átfutó trigon vagy oldott oppozíció). Emiatt is gyakori élmény a tükröződés.
 • Gyakoriak a Nap–Vénusz, Jupiter–Plútó, Jupiter–Chiron és Szaturnusz–Chiron fényszög-kapcsolódások.
 • A Felezőpont (Composite) képlet Napja gyakran együtt áll vagy fényszöget vet a közös Hold–Vénusz, Hold–Neptunusz kapcsolathoz.
 • A Felezőpont (Composite) és a Téridő felező (Relationship) képletek teljesen eltérnek egymástól (más az aszcendens és a Hold jegye, a főbb konfigurációk és az égitestek elhelyezkedése), még akkor is, ha viszonylag közel születtek egymáshoz.

Griga Zsuzsanna

Karmaasztrológus