A Spirituális Önismereti Konzulens szemével- A.O.Esther

avagy

Spiritualitás és írás-

Az írói tehetség jelölői a spirituális önismereti konzulens szemével

– Sáfár Emesétől

 

Legutóbbi asztrológia óránkon a Tiszta Forrás Intézet másodéves spirituális önismereti konzulens hallgatóival A.O. Esther írónő képletét vizsgáltuk meg. Az elemzést követően kicsit kibővítve az egyéb spirituális megközelítési módokkal körül jártam, ki is ő és mi támogatja munkájában. A jelölők kiemelése nem teljeskörű, kizárólag az íráshoz kapcsolódó legfontosabb mutatókat emeltem ki.

Eszter könyveiben mély áhítattal és alázattal közelíti meg a mitológiai és spirituális témákat, úgy, hogy közben nem válnak unalmassá és közhelyessé a történetei. Igazából az írásaival két nagy baj van. Az egyik az, hogy úgysem alszik az ember, amíg végig nem olvassa. A másik az, hogy még így is túl hamar a végére ér, akárhány oldal is.

Egyik barátom azt mondta, hogy a fene vigye el, úgy járt, mint a Harry Potterrel… Reggelig olvasott, nem aludt semmit, kialvatlanul dolgozott, és még bosszús is volt, hogy vége lett.

Honnan ered az érdeklődés, az erős vágy az írásra és a tehetség?

Eszter 7-én született, a Halak jegyében. A 7-es szám eleve a Neptunusz száma, mely a Halak jegyét uralja, így mindaz, ami a Halakról, Neptunuszról és a 7-es számról elmondható, Eszter energiáiban hatványozottan érvényesül. A titkokat kutató lélek, aki a mélységekig lenyúl. A próféta és költő, aki érzékenységgel képes megközelíteni azt, ami megmagyarázhatatlan. Eschwigné Varga Zsuzsannát idézve: „Öreg lélek, érdekli: a túlvilág, az angyalok…”. Nem véletlen, hogy az Összetört Glóriák sorozatában az angyalok témájához nyúl.

Legfőbb feladata a hit közvetítése és fenntartása embertársaiban, de úgy, hogy közben saját biztonságát és bázisát se veszítse el, hiszen sorsszáma 31/4, amiből a négyes szám isteni energiát hoz részére egy stabil bázis megteremtéséhez.

Érzékenységét csak erősíti, hogy Jin Tűz napon született, ami maga a lobbanékonyság és érzelmesség kettőse. A gyertyalánghoz hasonlóan az őt érő ingerekre azonnal reagál. Képletében megjelenik a Művészetek Csillag is, amivel a látható világon túli szépséget tudja világunkba áthozni és ezzel nagy hallgatóságot lekötni.

Kronobiológiai pszichogenetikai szempontból viszonylag magas (309-es) összenergiával született. Fizikai szinten Szangvinikus-kolerikus, ezzel lényegében fékezhetetlen, de nehezen is ösztönözhető, hiszen önmagát motiválja vagy gátolja. Hihetetlenül fel tud pörögni, de el is tud fáradni ebben. Ha elkezd írni, valószínűleg nehezen is hagyja abba. Érzelmileg empatikus, ezzel mélyen tud beleérezni mások érzéseibe, de ez erősíti a már fent tárgyalt érzékenységét is. Gyakorlati gondolkodó szellemi szinttel pedig ismét előtérbe kerül a dolgok haszna és az, hogy az írás varázslata után a munkájának gyakorlati eredményét is szükséges látnia.

Asztrológiai szempontból a személyiségjelölőket említem meg, illetve a képlet hajtómotorját jelentő konfigurációt.

A Halak jegyében járt a Nap születésekor, ami természetes irányt mutat egofejlődésében a misztikus és transzcendens keresésére. Elemi igénye lehet, hogy maradandót alkosson. Ráadásul ezt viszonylag hamar elkezdhette élni, hiszen a X. házban áll, ami pont a jövőjét és hivatását jelzi, így hivatása, jövője és egofejlődése szorosan összetartozik. A Halak második dekádjában álló Nap a Rák minőséget is hozza, ami azért érdekes, mert az aszcendens is Rák, ezzel is erősítve érzékenységét.

Itt érdemes kitérni a Merkúr bolygóra. Retrográd mozgású, tehát az égen látszólagosan visszafelé haladó volt születésekor. A retrográd személyes bolygók a képletben karmikus jelölők. Mire utalhat itt? Pont a kommunikációval, kimondott dolgokkal és tanulással kapcsolatos karmikus sérülésekre. A Merkúrral szinte hajszálpontosan együtt áll a Sokrates aszteroida. Az ókor leghíresebb filozófusáról talán mindenki hallott. Érdekes viszont, hogy Szókrátész nem hagyott maga után írott műveket. Beszélgetve tanított, gondolatait tanítványai jegyezték le. Ez jelölhet olyan sérülést vagy hozott karmikus terhet, mely pont a magasabb rendű gondolatok öncélú felhasználása után egy erős kényszert hoz a közösséggel való megosztáshoz, ami ez esetben feloldozó hatású. A Quaoar kentaur úgynevezett paralel helyzetben áll együtt a Merkúrral. A kentaurok a Kuyper övben elhelyezkedő égitestek, melyek a karmikus sérülések jellegére adhatnak utalást számunkra. A Quaoar egy kifejezetten nagy méretű kentaur a Plútó méretének kb a fele. Maga az elnevezés a Tongva indiánok tánccal és énekkel teremtő Istenének nevéből ered. A Merkúrral együtt pont az azzal kapcsolatos sérülés mutatkozik meg, melyet nem a teremtésre használt gondolatoknak és kommunikációnak a karmikus terhe eredményezhet. Ennek tökéletes feloldozása maga az írás, mint teremtő tevékenység.

Megjelenik a Polyhymnia aszteroida is szintén paralel helyzetben. Polyhymnia a szent költészet görög istennője. A Merkúrral pont a költői magaslatokba ívelni képes kommunikációra utal.

Holdja a IV. házban áll a Szűz jegyében. Fontos neki az otthon és valószínűleg dolgozni is legjobban onnan tud. Aprólékosan és precízen gyűjt anyagot, ahogy ez egy Szűz minőséghez illik és ezeket megfelelően rendszerezve helyezi el írásaiban. Holdján rajta áll a Homeros és Shakespeare aszteroidák, ami pont a történetíró és drámaíró, költő tehetségének analógiáját mutatja.

Eszter aszcendense Rák. Az érzékenységet, gondoskodás és táplálás minőségét hozza. Itt is fellelhetőek azok a transzcendens égitestek, melyek mind segíthetik munkáját. A legközelebbi együtt állás az Apollo aszteroidával van. Apollo a római mitológiában a vadászat és gyógyítás mellett elsősorban a művészetek istene. Szintén itt van a Hypnos nevű aszterodia, amely az álmok jelentőségét erősítik fel. Pont egy múltkori élő adásban mondta Eszter, hogy sokat álmodik és ezek által is kap inspirációt. Nem véletlen, a Hypnos hatása ebben erősen támogatja.

Eszter imádja a skandináv mitológiát, és a Frigg Rokkája történet pont ehhez a mondavilághoz kapcsolódik. Ehhez kapcsolódóan csak halkan jegyzem meg, hogy képletében paralel az Aszcendenssel együtt áll az Odin aszteroida.

A képletben több érdekes és pontos konfiguráció található, ami mind külön elemzés tárgyát képezhetné. Mégis most egy jelentős Levegő Átfutó trigont emelek ki, ami a Lilith aszteroidával egy Levegő-Tűz Sárkánnyá egészül ki. Itt a Levegő Átfutó trigon pont a racionális gondolkodást erősíti és logikus kommunikációt. Ez a mindennapokban is nagyon hasznos lehet, de mindezt szinte isteni szikrával „begyújtja” a tűz elem, inspirációval telíti.

A Szaturnusz, Uránusz és Merkúr azokat a megvilágosodásszerű zseniális gondolatoknak azt az erejét mutatja, amivel le lehet rombolni a korlátokat, és szinte földrengéshez hasonlóan megmozgatni a környező világot. Ezt gyújtja be a Lilith aszteroida, mely a lázadó archetípust mutatja be, a nőt, aki nem fogadja el az igazságtalanságot és az elnyomást. A sötétségben meglátni a fényt, a régiben az újat. A fényszögkép utal az ősi és modern harmóniájának kereséséről, ezért külön érdekes, hogy a Frigg Rokkájának a témája egy modernkori fiatal csapat, akik a múltba kerülnek Északon. Az, hogy ez az aszteroida paralel együtt áll a Plutarchos nevű aszteroidával csak erősíti a történetíráshoz fűződő kapcsolatát.

Ha csak ezeket vizsgáljuk is látható, mennyire erősen rajzolódnak ki a tehetségének és motivációjának jelölői a különböző megközelítések alapján.

Végül egy utolsó érdekesség.

A fenti Levegő- Tűz Sárkány konfiguráció az, amit Griga Zsuzsanna a Karmaasztrológiai Fényszögképek című könyvében egy érdekes példán keresztül mutat be. Pont J.K. Rowling képletében található meg ez a fényszögkép…

Ezek után azon már meg sem lepődtem, hogy barátom úgy járt Eszter könyvével, mint a Harry Potterrel… ?

Apróbetűs rész ?: Jelen írás ragaszkodik a címben kiemelt témához szorosan kapcsolódó jelölők vizsgálatához. A spirituális önismereti elemzés alaposan feltárja a lehetőségeket és tehetségeket, de a kihívásokat és nehézségeket is, melyeket itt nem érintünk.

Eszter könyvei megrendelhetőek az alábbi linken:

https://www.aoestherwebshop.hu/