A progressziós Hold és az állócsillagok (1 nap) 2021.07.03(szombat)

Workshop 2021 A progressziós (szekunder direkciós) Hold 27,5 év alatt tesz egy teljes kört a születési képletben, és közben minden égitestet és képletpontot megérint. Maga a progressziós Hold úgy működik, mint egy reflektor: illuminálja (megvilágítja) és lelki erővel telít mindent, amit megérint. A képlet ábrán elhelyezhetők a legfontosabb állócsillagok is, amelyek pozíciója egy emberöltő alatt szinte semmit sem változik, hiszen haladási sebességük 72 évenként mindössze 1 fok. Az egy napos workshop bemutatja, hogyan aktiválja a progressziós Hold az állócsillagokat, és Tovább olvasom …

Az asztrológiai térfelosztás, a házak és tengelyek értelmezése (1 nap) 2021.07.02 (péntek)

Workshop 2021 Az asztrológiai térfelosztás nélkül nincs születési képlet, éppen ezért lényeges a házak és tengelyek megfelelő értelmezése. A házcsúcson lévő jegy megmutatja, hogyan (milyen energiamintával) működik az életterület. A házban található égitestek a „lakók”, akik „használják” az életterületet. A ház ura (a házcsúcs jegyének uralkodó bolygója) pedig működteti az életterületet. Ahol áll, az a terület mindig összefügg vele. A fél napos workshop azt igyekszik bemutatni, hogyan befolyásolják az asztrológiai házak összetevői az emberi életterületeket. Ára: 25,000 Ft

A három holdfázis a születési képletben és előrejelzésekben (1 nap) 2021.06.21 (hétfő)

Workshop 2021 Az asztrológiai hagyomány nagyon kevés figyelmet szentel a három holdfázisnak, a karmaasztrológiában viszont alapvetően lényegesek, mivel a Hold az inkarnálódó lélek spirituális esszenciáját írja le. Jegy- és házhelyzete mellett a fázisai is lényeges értelmezési paramétereket biztosítanak. Az egy napos workshop bemutatja a három (sziderikus, szinódikus, és deklinációs) fázist a születési képletben és az előrejelzésekben egyaránt. Ára: 25,000 Ft

Tehetség, siker, különleges és rémisztő képességek (1 nap) 2021.06.20 (vasárnap)

Workshop 2021 A radix képlet állásaiból kiolvashatók a legfontosabb képességek és tehetségek – de vajon tudható-e, hogy a szülött mire fogja ezeket felhasználni? A különleges képességek gyakran szokatlan, ijesztő formát is ölthetnek. Ezek felismerésére és értelmezésére ad támpontokat az egy napos workshop. Ára: 25,000 Ft

Asztrológiai relokáció – elmélet és gyakorlat (1 nap) 2021.06.14 (hétfő)

Workshop 2021 A születési képletben a bolygók házhelyzete mutatja meg, hogy mely életterületen tudjuk őket a leginkább felhasználni. Bizonyos esetekben fontos és jótékony bolygók kerülhetnek a háttérbe (például a 12.-es házba), ahonnan csak nagyon nehezen működtethetők. Tehetünk-e bármit annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre álljanak? És vajon mi változik, ha más országba költözünk? A két kérdésre az egy napos workshop igyekszik válaszokat adni, az asztrológiai relokáció (áttelepülés, helyváltoztatás) ugyanis áthangolja, megváltoztatja a születési képlet állásait. Ára: 25,000 Ft

Transzcendens égitestek: aszteroidák, kentaurok, állócsillagok, galaktikus pontok (2 nap) 2021.06.12-13. (szombat- vasárnap)

Workshop 2021 A tradicionális asztrológia elsősorban a szabad szemmel látható ősbolygókkal dolgozik, illetve – kiegészítésképpen – az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plútót is számon tartja. Vannak iskolák, amelyek az állócsillagokat is figyelembe veszik, de csupán bolygó-értelmezéseken keresztül, pedig a csillagok nem a Naprendszer, hanem az Univerzum részei. A távcső feltalálása után azonban kinyílt a tér, a csillagászok rengeteg új típusú égitestet (aszteroidákat és kentaurokat) pillantottak meg és neveztek el. Márpedig, ha valami nevet kap, az sorsot is kap, ami Tovább olvasom …

Konfigurációk és oldásaik (1 nap) 2021.06.11 (péntek)

Workshop 2021 A születési képletben kirajzolódó zárt síkidomok a leglényegesebb témákat jelölik, helyes értelmezésük és megfejtésük a karmaasztrológia fontos eszközét biztosítják. Az egy napos workshop során az ismertebb és ritkább alakzatokkal egyaránt megismerkedünk, és megtanuljuk az értelmezés alapvető paramétereit. Lényeges, hogy a jótékony és a nehéz konfigurációkat egyaránt „oldani” kell: A harmonikus alakzatokat meg kell tudni mozdítani, különben működésképtelenek maradnak. A feszültség teremtő alakzatokat pedig harmonizálni érdemes, hogy csökkenjen a stressz. Ára: 25,000 Ft

Kronobiológiai pszichogenetika asztrológusoknak (2 nap) 2021.06.05-06. (szombat- vasárnap)

Workshop 2021 A kronobiológiai pszichogenetika önálló típustan, a születéskor kapott fizikai, érzelmi, és szellemi energetikai minőségeket írja le. Remekül kiegészíti az asztrológiai olvasatokat, mivel pontosan azt mutatja be, ami a radixból hiányzik. Hiszen az asztrológiai képlet csupán az adott térhez és időhöz köthető bolygó állásokat rögzíti, de magát az embert nem találjuk meg benne. Ebben segít a kronobiológia, mert megmutatja, hogy milyen hullámokra születtünk rá, milyenek vagyunk fizikailag, érzelmileg, és szellemileg. A két napos workshop kifejezetten asztrológusok számára tanítja meg Tovább olvasom …

Halál-konstellációk (1 nap) 2021.06.04 (péntek)

Workshop 2021 A halál az élet természetes velejárója, mégis félelmetes és rettenetes az átlagember számára. De vajon mindig féltünk a haláltól? És vajon lehet ezen a félelmen enyhíteni? Szabad-e egyáltalán beszélni róla? A legtöbb asztrológiai iskola a téma említését is tiltja. Pedig az asztrológiai képlet tartalmazza azokat az egyedi időkulcsokat, amely a fontos életeseményeket és életváltásokat jelzik. Vajon kiszámolható belőlük a halál várható dátuma is? A középkori asztrológia ismeri a titkot, a felfedéséhez azonban szükséges a „belelkesülés képlet”, amelynek az Tovább olvasom …